Skip to content

Medisch advies letselschade

Medisch Advies bij Letselschade

Boom Medical is een eenmanszaak waarbij Drs. van den Boom bekend staat om snel, duidelijk, rechtvaardig en (boom)sterk advies. Drs. van den Boom brengt medische adviezen uit aan letselschadeadvocaten en juristen ten behoeve van slachtoffers van onder meer verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en medische fouten. Indien u als letselschadekantoor zelf een medisch adviesbureau bezit, kunt u ook contact opnemen met Drs. van den Boom ter ondersteuning van uw medische advieskantoor.

Na ontvangst van de complete aanvraag (per post of per mail) ontvangt u binnen maximaal 14 werkdagen een medisch advies. Bij spoedaanvragen is dit termijn 4 werkdagen. Daarnaast is het mogelijk dat Drs. van den Boom het slachtoffer persoonlijk benadert en/of onderzoekt. Ook direct contact tussen Drs. van den Boom en advocaat of jurist behoort tot de mogelijkheden.

Wat doet Boom Medical:

  • Adviezen ter bepaling van het medisch causaal verband tussen ongeval en letsel/klachten/beperkingen.
  • Adviezen ter bepaling van het percentage blijvende invaliditeit conform de AMA-guides 6e editie
  • Adviezen die kunnen worden gebruikt om een zaak medisch verantwoord definitief af te wikkelen
  • Onderzoek van slachtoffers door Drs. van den Boom ter verheldering van de actuele medische toestand
  • Aanvragen van een (gezamenlijke) medische expertise
  • Medisch haalbaarheidsonderzoek bij medische fouten

Kosten Medisch Advies

De kosten voor het opstellen van een medisch advies bedragen € 190,- excl. btw per uur*. Voor spoedaanvragen (binnen 3 werkdagen) geldt een opslag van 20% op het bovengenoemde tarief.

*Het BTW-tarief bedraagt 21% en er worden geen secretariële kosten gerekend!

Hoe kan ik u helpen?

Waarom Kiezen voor Boom Medical?

Directe Medische Expertise

Ontvang direct, persoonlijk en specialistisch advies van expert Drs. van den Boom, waarbij de brug tussen de juridische en medische werelden moeiteloos wordt geslagen. Zij staat garant voor een rechtvaardige en wetenschappelijk onderbouwde benadering.

Efficiënte Verwerking & Spoedopties

Met een maximale verwerkingstijd van slechts 12 werkdagen na ontvangst van het volledige medische dossier staat Drs. van den Boom bekend om de snelle maar zorgvuldige verwerking. Daarnaast biedt Boom Medical ook de optie voor spoedaanvragen, die binnen slechts 3 werkdagen zullen worden afgehandeld. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door haar enorme inzet zonder onnodige secretariële vertragingen.

Therapeutische suggesties

Naast het verstrekken van nauwkeurige en betrouwbare medische adviezen, biedt Drs. van den Boom therapeutische behandelsuggesties voor uw cliënt. Hierbij is het mogelijk dat Drs. van den Boom zelf contact opneemt met uw cliënt om de actuele situatie efficiënt in kaart te brengen en de betrokkene van individueel deskundig medisch advies te voorzien.

Zorgvuldig & Helder Medisch Advies

Drs. van den Boom staat bekend om haar zorgvuldigheid en het schrijven van begrijpelijke adviezen voor zowel belangenbehartigers als het slachtoffer zelf. Hierbij maakt ze regelmatig gebruik van afbeeldingen waardoor het tevens visueel wordt en daardoor makkelijker te begrijpen is.

Actuele kennis

Vanwege haar academische drive en perfectionisme blijft Drs. Van den Boom in ontwikkeling. Door haar lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV) blijft ze op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de wereld van de letselschade. Daarnaast volgt Drs. van den Boom regelmatig herhalingscursussen om optimaal te presteren bij het bepalen van blijvende invaliditeit conform de AMA-guides 6e editie, en is ze op de hoogte van de Nederlandse Richtlijnen betreffende deze zaken.

Geen belangenverstrengeling

Doordat Drs. van den Boom enorm veel waarde hecht aan rechtvaardigheid en oprechtheid, schrijft ze enkel adviezen aan de kant van het slachtoffer. Drs. Van den Boom werkt dus niet voor verzekeringsmaatschappijen. Op deze manier staat ze garant voor eerlijk, onafhankelijk en rechtvaardig medisch advies.

Duurzame samenwerking

Drs. Van den Boom hecht veel waarde aan duurzame samenwerkingen en is loyaal aan haar klanten. Op deze manier kan een efficiënte, langdurige en betrouwbare samenwerking ontstaan, waarin eerlijkheid en oprechtheid centraal staan.

Ondersteuning

Als u zelf een medisch adviesbureau heeft, kunt u gebruik maken van de ondersteunende advisering door Drs. van den Boom als expert en ervaringsdeskundige. Hierbij kan Drs. van den Boom ook beginnende adviseurs begeleiden voor een optimale ontwikkeling en uw cliënten van medisch advies voorzien, uiteraard alleen aan de kant van het slachtoffer om belangenverstrengeling te voorkomen.