Noortje van den Boom is inmiddels een van onze vaste medisch adviseurs van wie we graag gebruik maken in de ondersteuning van onze cliënten. Noortje verstaat de kunst om voor juristen moeilijk leesbare medische verslagen te vertalen naar begrijpelijke teksten en daar bovendien zinvol en ondersteunend in te adviseren. Bovendien doet ze dat zeer voortvarend. Dat is van toegevoegde waarde in onze taak als belangenbehartiger richting de wederpartij, maar ook en vooral richting onze cliënten. Wat mij betreft werken we nog lang samen.